Ny momba anay

Ny tantaranay

Tamin’ny taona 2007, noho ny fahasarotan’ny fiainan’ny ankizy avy any ambanivohitra, nanapan-kevitra ny misiona alemana Nehemia Christliches Hilfwerk niaraka tamin’ny fiangonana mitory ny Filazantsara Treffpunkt Leben Karisrushe, Gospelhouse Baden-Baden, Gospelhouse Kehl sy ny misionera Jean sy Odette Forschlé hanangana ny Ivon-toerana Mitantana. 

Ao amin’ny tanàna kely ambanivohitra iray tena mahantra antsoina hoe Ambovo (ambanivohitr’Antananarivo) no misy io Ivon-toerana io, manana sekoly fanabeazana fototra iray, akanin-jaza ary toeram-pitsaboana. Ny misiona Nehemia sy ireo fiangonana miara-miasa aminy dia nametraka tanjona ny hanatsara amin’ny fomba azo tsapain-tànana sy maharitra ny fiainan’ireo ankizy ao an-tanàna sy ny manodidina amin’ny fanomezana azy ireo ny zavatra ilainy eo amin’ny sehatrin’ny fanabeazana, ny sakafo, ny fahasalamana, ny fidiovana ary ny fahazoana rano madio.

Ny zava-bitanay

 • Sekoly fanabeazana fototra kilasy Cp1 hatramin’ny Cm2
 • Kilasy akanin-jaza 2 
 • Trano fisakafoanana manome sakafo mafana iray isan’andro ny alatsinainy ka hatramin’ny zoma
 • Fanohanana ny fianarana manomboka any amin’ny Kolejy mandra-pahatonga any amin’ny Oniversite
 • Fiaraha-miasa miaraka amin’ny toeram-pitsaboana Ambovo Mobile Hilfe Madagascar
 • Fanampiana ireo ankizy manana fahatarana be amin’ny fianarana   
 • Fanampiana ireo fianakaviana tena sahirana
 • Fangadiana lava-drano hahazoana rano madio
 • Fampitàna ny finoana kristiana
 • Famatsiana amin’ny alalàn’ny fanohanana, sponsoring ?? ary fanomezana

Ireto no zavatra naorina nanomboka tamin’ny 2007 ka hatramin’ny 2009 

 • Kilasy 5 ho an’ny sekoly fanabezana fototra
 • Kilasy 1 ho an’ny akanin-jaza
 • Trano fisakafoanana 1
 • Fatsakàna miaraka amin’ny siniben-dranony
 • Trano hitoeran’ny fianakaviana mandray zaza hotezaina (zaza manahirana)
 • Toeram-pitsaboana 

Taona 2013 Jany sy Yasmina Georgette no misionera vaovao nandimby an’i Jean sy Odette Forschlé

Tamin’io taona io ihany koa, no nanolorana ny CSB, (Toerana Fitsaboana Fototra) ho tantanan’ny ONG MHM (Mobile Hilfe Madagascar) teo amban’ny fiadidian’i Tanja Hock

Taona 2015, nohalebiazina ny trano fisakafoanana.

Taona 2017, namboatra trano fisasàna mba hanatsarana ny fahadioan’ireo ankizy.

Taona 2018, nanangana kilasy iray tao amin’ny akanin-jaza ary nandavaka lava-drano vaovao.

Ny Ekipa
 • Jany Georgette
  Manager
  Tale // Tompon’andraikitry ny Centre MITANTANA
 • Yasmina Georgette
  Manager
  Tale Mpitantana // Tompon’andraikitra ny asa fitoriana ny filazantsara eo anivon’ny ankizy

GIVE A CHILD A FUTUR

With a monthly donation of 30€, you can become a child’s sponsor