Manohàna ankizy

Nohon’ny fahasahiranana dia tsy afaka miantoka ny fianaran’ny zanany ireo ray amandrenin’ny mpianatra ao amin’ny Centre Mitantana.
Amin’ny alalan’ny 1€ isan’andro (30€ isam-bolana) dia afaka manome hoavy mamiratra ho an’ny ankizy iray ianao.

Rehefa miantoka ankizy iray ianao dia manohana azy ara-materialy (fianarana, sakafo, fahasalamana, kilalao), aram-pifandraisana (taratasy sy fanomezana) ary ara-panahy (vavaka)

Ny miantoka ankizy ao amin’ny Centre Mitantana dia :
– Miantoka ny fianarany
– Manome azy sakafo mafana ny alatsinainy ka hatramin’ny zoma
– Mifandray amin’izay ankizy iantohanao amin’ny alalan’ny taratasy, sary sy entana
– Manaraka ny fivoaran’ny fianarany


Afaka mifandray amin’ny alalan’ny mailaka na mampiasa avy hatrany ny formulaire.

Ny  comptes bancaires (Reference: Help Madagascar):

Gospelhouse Baden-Baden
Evangelische Bank
IBAN DE86 5206 0410 0006 4259 68
BIC GEODEF1EK1

Gospelhouse Kehl
Sparkasse Hanauerland
IBAN DE85 6645 1862 0000 0147 96
BIC SOLADES1KEL

Treffpunkt Leben Karlsruhe
Bank für Sozialwirtschaft
IBAN DE45 6602 0500 0007 7227 01
BIC BFSWDE33KRL