Raha te hanohana
Manohàna ankizy iray

Amin’ny alàlan’ny 30€ isam-bolana ianao dia afaka manohana ankizy iray, hahafahany handeha hianatra, handraisany fitsaboana, hihinanany sakafo...

Raha te hanampy
HANOME FANAMPIANA

Na tsy manohana ankizy iray manokana aza ianao, ny fanomezanao indray mandeha na mitohy dia miasa hanatsara ny ho avin’ireo ankizy ao amin’ny Ivon-toerana Mitantana...

Araho ny vaovaonay
Fantaro ny vaovao

Araho ny vaovao mikasika ny fikambanana HELP MADAGASCAR. Misorata anarana dieny izao raha liana ny hanaraka ny taratasim-pifandraisana avy aty aminay.

Ny mombamomba anay
Ny tokony ho fantatrao mikasika anay
Fampianarana manara-penitra

Ny mpianatra ao amin'ny Centre Mitantana dia mahazo fampianarana raitra avy amin'ny mpampianatra tsara fihofanana

Fanampiana ara-pahasalamana

Ny ankizy eo anivon'ny Centre Mitantana dia mahazo fitsaboana fototra avy amin'ny Mobile Hilfe Madagascar

Fanampiana ara-tsosialy

Mandray fanampiana avy amin'ny misiona miasa eo anivon'ny tontolo ambanivohitra ny ankizy ao amin'ny Centre Mitantana

2000
Ankizy nahazo fanampiana
300
Ankizy notohanana
150
Tetikasa tanteraka
50
Mpiara-miasa
10
Mpilatsaka antsitrapo noraisina